การ์ดชุดนี้อาจไม่เชิงเป็นโค้ชชิ่งการ์ดเท่าไหร่ // แต่เอาไว้ใช้ เมื่อรู้สิ่งที่ต้องการสื่อสารชัดแล้ว // Strom Deck การ์ดตัวช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์งาน และการสื่อสารระหว่างนักออกแบบกับลูกค้า จาก UK // ใช้เพื่อช่วยค้นหา ว่า…
ทั่วไป

การ์ดชุดนี้อาจไม่เชิงเป็นโค้ชชิ่งการ์ดเท่าไหร่ // แต่เอาไว้ใช้ เมื่อรู้สิ่งที่ต้องการสื่อสารชัดแล้ว // Strom Deck การ์ดตัวช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์งาน และการสื่อสารระหว่างนักออกแบบกับลูกค้า จาก UK // ใช้เพื่อช่วยค้นหา ว่า…

การ์ดชุดนี้อาจไม่เชิงเป็นโค้ชชิ่งการ์ดเท่าไหร่ // แต่เอาไว้ใช้ เมื่อรู้สิ่งที่ต้องการสื่อสารชัดแล้ว // Strom Deck การ์ดตัวช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์งาน และการสื่อสารระหว่างนักออกแบบกับลูกค้า จาก UK // ใช้เพื่อช่วยค้นหา ว่า ต้องการสไตล์งานแบบไหน — อะไรคืออารมณ์ที่เราต้องการสื่อถึงลูกค้าในเวลาที่พวกเค้าพบเห็น — สีกลุ่มไหนที่เราอยากให้งานนี้ใช้ — และรูปแบบตัวอักษรยังไงที่จะช่วยให้งานนี้ โดดเด่นมากขึ้น // ก่อนหน้านั้น คงต้องเช็คให้ชัด ว่า Message ที่ต้องการบอกคืออะไร และ Value แบบไหนที่เหมาะ ในการสื่อสารครั้งนี้ // Coaching Cards in Design Business

By

การ์ดชุดนี้อาจไม่เชิงเป็นโค้ชชิ่งการ์ดเท่าไหร่ // แต่เอาไว้ใช้ เมื่อรู้สิ่งที่ต้องการสื่อสารชัดแล้ว // Strom Deck การ์ดตัวช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์งาน และการสื่อสารระหว่างนักออกแบบกับลูกค้า จาก UK // ใช้เพื่อช่วยค้นหา ว่า ต้องการสไตล์งานแบบไหน — อะไรคืออารมณ์ที่เราต้องการสื่อถึงลูกค้าในเวลาที่พวกเค้าพบเห็น — สีกลุ่มไหนที่เราอยากให้งานนี้ใช้ — และรูปแบบตัวอักษรยังไงที่จะช่วยให้งานนี้ โดดเด่นมากขึ้น // ก่อนหน้านั้น คงต้องเช็คให้ชัด ว่า Message ที่ต้องการบอกคืออะไร และ Value แบบไหนที่เหมาะ ในการสื่อสารครั้งนี้ // Coaching Cards in Design Business

You may also like