การใช้การ์ด บางครั้งเราก็ใช้เพื่อมองสถานการณ์ปัจจุบัน และดูว่าคุณสมบัติไหนที่เราจะใช้มันในการทำชีวิตที่เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างที่ต้องการ // เพิ่มความตระหนักรู้ หยุดมองโลกภายนอก หันมามองเรื่องภายในใจ ภายในความคิดของตัวเองอย่างจริงจัง // ทดสอบการใช้งานการ์ด Clue Kit ขนาดพกพา โค้ชชิ่งการ์ดสองภาษา…
ทั่วไป

การใช้การ์ด บางครั้งเราก็ใช้เพื่อมองสถานการณ์ปัจจุบัน และดูว่าคุณสมบัติไหนที่เราจะใช้มันในการทำชีวิตที่เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างที่ต้องการ // เพิ่มความตระหนักรู้ หยุดมองโลกภายนอก หันมามองเรื่องภายในใจ ภายในความคิดของตัวเองอย่างจริงจัง // ทดสอบการใช้งานการ์ด Clue Kit ขนาดพกพา โค้ชชิ่งการ์ดสองภาษา…

การใช้การ์ด บางครั้งเราก็ใช้เพื่อมองสถานการณ์ปัจจุบัน และดูว่าคุณสมบัติไหนที่เราจะใช้มันในการทำชีวิตที่เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างที่ต้องการ // เพิ่มความตระหนักรู้ หยุดมองโลกภายนอก หันมามองเรื่องภายในใจ ภายในความคิดของตัวเองอย่างจริงจัง // ทดสอบการใช้งานการ์ด Clue Kit ขนาดพกพา โค้ชชิ่งการ์ดสองภาษา ไทย-อังกฤษ ชุดใหม่ของทาง PRANA Consulting ใช้สะดวกมาก มีความคล่องตัวสูง และใช้งานได้หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ตามจินตนาการ+สัณชาตญานของโค้ช เพื่อประโยชน์ของโค้ชชี่เต็มๆ

By

การใช้การ์ด บางครั้งเราก็ใช้เพื่อมองสถานการณ์ปัจจุบัน และดูว่าคุณสมบัติไหนที่เราจะใช้มันในการทำชีวิตที่เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างที่ต้องการ // เพิ่มความตระหนักรู้ หยุดมองโลกภายนอก หันมามองเรื่องภายในใจ ภายในความคิดของตัวเองอย่างจริงจัง // ทดสอบการใช้งานการ์ด Clue Kit ขนาดพกพา โค้ชชิ่งการ์ดสองภาษา ไทย-อังกฤษ ชุดใหม่ของทาง PRANA Consulting ใช้สะดวกมาก มีความคล่องตัวสูง และใช้งานได้หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ตามจินตนาการ+สัณชาตญานของโค้ช เพื่อประโยชน์ของโค้ชชี่เต็มๆ

You may also like