การโค้ช มีหลายรูปแบบ ทั้งโค้ชเฉพาะทางอย่างโค้ชนักกีฬา โค้ชนักดนตรี หรือแบบที่เรากำลังนำเสนออยู่นี้ คือ โค้ชงาน/โค้ชชีวิต เป็นการดึงศักยภาพของ Coachee ออกมา เพื่อเป้าหมาย ในอนาคตข้างหน้า เค้าเหล่านั้น จะได้เป็น…
ทั่วไป

การโค้ช มีหลายรูปแบบ ทั้งโค้ชเฉพาะทางอย่างโค้ชนักกีฬา โค้ชนักดนตรี หรือแบบที่เรากำลังนำเสนออยู่นี้ คือ โค้ชงาน/โค้ชชีวิต เป็นการดึงศักยภาพของ Coachee ออกมา เพื่อเป้าหมาย ในอนาคตข้างหน้า เค้าเหล่านั้น จะได้เป็น…

การโค้ช มีหลายรูปแบบ ทั้งโค้ชเฉพาะทางอย่างโค้ชนักกีฬา โค้ชนักดนตรี หรือแบบที่เรากำลังนำเสนออยู่นี้ คือ โค้ชงาน/โค้ชชีวิต เป็นการดึงศักยภาพของ Coachee ออกมา เพื่อเป้าหมาย ในอนาคตข้างหน้า เค้าเหล่านั้น จะได้เป็น ได้ทำ ได้มี ในสิ่งที่เค้าต้องการ

By

การโค้ช มีหลายรูปแบบ ทั้งโค้ชเฉพาะทางอย่างโค้ชนักกีฬา โค้ชนักดนตรี หรือแบบที่เรากำลังนำเสนออยู่นี้ คือ โค้ชงาน/โค้ชชีวิต เป็นการดึงศักยภาพของ Coachee ออกมา เพื่อเป้าหมาย ในอนาคตข้างหน้า เค้าเหล่านั้น จะได้เป็น ได้ทำ ได้มี ในสิ่งที่เค้าต้องการ

You may also like