ทั่วไป

การแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็น อาจเป็นการแสดงความเข้มแข็งที่แท้จริงในชีวิต / ตีโดนจุดอ่อนแอ ก็ยังเดินต่อได้ / รัก ยอมรับ เคารพ เข้าใจ ตัวเอง / #เรื่องชาวบ้าน #Rerun

การแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็น อาจเป็นการแสดงความเข้มแข็งที่แท้จริงในชีวิต / ตีโดนจุดอ่อนแอ ก็ยังเดินต่อได้ / รัก ยอมรับ เคารพ เข้าใจ ตัวเอง / #เรื่องชาวบ้าน #Rerun

By

การแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็น อาจเป็นการแสดงความเข้มแข็งที่แท้จริงในชีวิต / ตีโดนจุดอ่อนแอ ก็ยังเดินต่อได้ / รัก ยอมรับ เคารพ เข้าใจ ตัวเอง / #เรื่องชาวบ้าน #Rerun

You may also like