การเห็นคุณค่าในตัวเอง บางครั้งเราก็มองเห็นได้ง่าย บางครั้งเราก็ตั้งข้อสงสัย ว่าเราทีข้อดีแบบนั้นจริงๆเหรอ // การเข้าใจความเป็นตัวเองชัดๆ รู้ว่าเราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี อะไรในตัวเราที่โลกเห็นค่า จะเป็นตัวกรองให้เราตัดสินใจได้ว่า โอกาสแบบไหนที่เหมาะกับชีวิต // และ บางครั้ง…
ทั่วไป

การเห็นคุณค่าในตัวเอง บางครั้งเราก็มองเห็นได้ง่าย บางครั้งเราก็ตั้งข้อสงสัย ว่าเราทีข้อดีแบบนั้นจริงๆเหรอ // การเข้าใจความเป็นตัวเองชัดๆ รู้ว่าเราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี อะไรในตัวเราที่โลกเห็นค่า จะเป็นตัวกรองให้เราตัดสินใจได้ว่า โอกาสแบบไหนที่เหมาะกับชีวิต // และ บางครั้ง…

การเห็นคุณค่าในตัวเอง บางครั้งเราก็มองเห็นได้ง่าย บางครั้งเราก็ตั้งข้อสงสัย ว่าเราทีข้อดีแบบนั้นจริงๆเหรอ // การเข้าใจความเป็นตัวเองชัดๆ รู้ว่าเราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี อะไรในตัวเราที่โลกเห็นค่า จะเป็นตัวกรองให้เราตัดสินใจได้ว่า โอกาสแบบไหนที่เหมาะกับชีวิต // และ บางครั้ง ทางเลือกที่เรามี ก็ไม่ใช่การเลือกที่จะได้หรือเสียอะไรไป แต่แค่เป็นการเลือกว่าจะได้อะไรก่อน เท่านั้นเอง // รู้ให้ชัด แล้วก็เลือกซักทาง // เป็นคู่พี่น้องที่รักกันจริงๆ พี่พาน้องมาทดลองค้นหาตัวเองแบบใหม่ // Exploring Internal Gems (TM) // #โค้ชด้วยการ์ด #EyeForNepal

By

การเห็นคุณค่าในตัวเอง บางครั้งเราก็มองเห็นได้ง่าย บางครั้งเราก็ตั้งข้อสงสัย ว่าเราทีข้อดีแบบนั้นจริงๆเหรอ // การเข้าใจความเป็นตัวเองชัดๆ รู้ว่าเราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี อะไรในตัวเราที่โลกเห็นค่า จะเป็นตัวกรองให้เราตัดสินใจได้ว่า โอกาสแบบไหนที่เหมาะกับชีวิต // และ บางครั้ง ทางเลือกที่เรามี ก็ไม่ใช่การเลือกที่จะได้หรือเสียอะไรไป แต่แค่เป็นการเลือกว่าจะได้อะไรก่อน เท่านั้นเอง // รู้ให้ชัด แล้วก็เลือกซักทาง // เป็นคู่พี่น้องที่รักกันจริงๆ พี่พาน้องมาทดลองค้นหาตัวเองแบบใหม่ // Exploring Internal Gems (TM) // #โค้ชด้วยการ์ด #EyeForNepal

You may also like