ทั่วไป

การเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่ว่าด้วยการเข้าใจคนตรงหน้า ไม่ว่าจะศาตร์ไหนๆ // จะ MBTI, DISC, NLP Representationl System, ENNEAGRAM, WealthDynamics, , หรืออะไรก็ตาม…

การเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่ว่าด้วยการเข้าใจคนตรงหน้า ไม่ว่าจะศาตร์ไหนๆ // จะ MBTI, DISC, NLP Representationl System, ENNEAGRAM, WealthDynamics, B.A.N.K, หรืออะไรก็ตาม // สิ่งสำคัญ คือการมอง ด้วย Mindset ว่าอยากเข้าใจคนตรงหน้า อย่าใช้เพื่อพยายาม Manipulate คนอย่างเดียว // และถ้าจะคาดเดาหรือทายไทป์ของใคร ดูเพื่อรู้เองก็พอ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น หรือเจ้าตัวเค้าไม่ได้ร้องขอ ไม่ต้องไปบอก หรือไปทักเค้า ว่าเค้าเป็น Code ไหน ไทป์อะไร // นี่คือจุดบอดของ มือใหม่หัดเรียนรู้ ของทุก Personality Profiling // คิดซะว่าจิ้งจกทักนะครับ // จิ้งจกอย่างผม ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พลาดมาเยอะ เห็นคนเดินพลาดมาก็ไม่น้อยซะด้วย

By

การเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่ว่าด้วยการเข้าใจคนตรงหน้า ไม่ว่าจะศาตร์ไหนๆ // จะ MBTI, DISC, NLP Representationl System, ENNEAGRAM, WealthDynamics, B.A.N.K, หรืออะไรก็ตาม // สิ่งสำคัญ คือการมอง ด้วย Mindset ว่าอยากเข้าใจคนตรงหน้า อย่าใช้เพื่อพยายาม Manipulate คนอย่างเดียว // และถ้าจะคาดเดาหรือทายไทป์ของใคร ดูเพื่อรู้เองก็พอ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น หรือเจ้าตัวเค้าไม่ได้ร้องขอ ไม่ต้องไปบอก หรือไปทักเค้า ว่าเค้าเป็น Code ไหน ไทป์อะไร // นี่คือจุดบอดของ มือใหม่หัดเรียนรู้ ของทุก Personality Profiling // คิดซะว่าจิ้งจกทักนะครับ // จิ้งจกอย่างผม ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พลาดมาเยอะ เห็นคนเดินพลาดมาก็ไม่น้อยซะด้วย

You may also like