ทั่วไป

การเป็นคน Sensitive อาจไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนอ่อนแอ แต่แปลว่าเราเป็นคนอ่อนโยน // การร้องไห้อาจไม่ได้แปลว่าเสียใจ เพราะตอนปีติดีใจ เราก็ร้องไห้ได้เหมือนกัน // ข้อคิดจากคลาสเอนเนียแกรม

การเป็นคน Sensitive อาจไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนอ่อนแอ แต่แปลว่าเราเป็นคนอ่อนโยน // การร้องไห้อาจไม่ได้แปลว่าเสียใจ เพราะตอนปีติดีใจ เราก็ร้องไห้ได้เหมือนกัน // ข้อคิดจากคลาสเอนเนียแกรม

By

การเป็นคน Sensitive อาจไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนอ่อนแอ แต่แปลว่าเราเป็นคนอ่อนโยน // การร้องไห้อาจไม่ได้แปลว่าเสียใจ เพราะตอนปีติดีใจ เราก็ร้องไห้ได้เหมือนกัน // ข้อคิดจากคลาสเอนเนียแกรม

You may also like