การเปลี่ยนแปลงของชีวิต จะเกิดขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดก็เมื่อเราตัดอะไรบางอย่างที่เคยมี เคยทำ หรือเคยเป็นจนชินออกไป // บางที การที่ชีวิตเราจะเติบโตได้ อาจไม่ใช่จากการเพิ่ม แต่ทำให้ชีวิตแตกต่างจากเดิมด้วยการลด … // เพื่อให้ชีวิตเราเดินหน้า .. ลองตัดสินใจดูสิว่า…
ทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงของชีวิต จะเกิดขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดก็เมื่อเราตัดอะไรบางอย่างที่เคยมี เคยทำ หรือเคยเป็นจนชินออกไป // บางที การที่ชีวิตเราจะเติบโตได้ อาจไม่ใช่จากการเพิ่ม แต่ทำให้ชีวิตแตกต่างจากเดิมด้วยการลด … // เพื่อให้ชีวิตเราเดินหน้า .. ลองตัดสินใจดูสิว่า…

การเปลี่ยนแปลงของชีวิต จะเกิดขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดก็เมื่อเราตัดอะไรบางอย่างที่เคยมี เคยทำ หรือเคยเป็นจนชินออกไป // บางที การที่ชีวิตเราจะเติบโตได้ อาจไม่ใช่จากการเพิ่ม แต่ทำให้ชีวิตแตกต่างจากเดิมด้วยการลด … // เพื่อให้ชีวิตเราเดินหน้า .. ลองตัดสินใจดูสิว่า เราจะเริ่มต้นด้วยการ “หยุด” ทำอะไร? #โค้ชด้วยการ์ด

By

การเปลี่ยนแปลงของชีวิต จะเกิดขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดก็เมื่อเราตัดอะไรบางอย่างที่เคยมี เคยทำ หรือเคยเป็นจนชินออกไป // บางที การที่ชีวิตเราจะเติบโตได้ อาจไม่ใช่จากการเพิ่ม แต่ทำให้ชีวิตแตกต่างจากเดิมด้วยการลด … // เพื่อให้ชีวิตเราเดินหน้า .. ลองตัดสินใจดูสิว่า เราจะเริ่มต้นด้วยการ “หยุด” ทำอะไร? #โค้ชด้วยการ์ด

You may also like