การเข้าใจตัวเองให้ชัด ว่าเราชอบอะไร เรามีจุดแข็งตรงไหน อะไรในตัวเราที่โลกต้องการ มันคือพื้นฐานที่เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิต // โดยพื้นฐาน ผมเชื่อว่า ไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่าตัวเอง // แค่อาจต้องใช้กระบวนการบางอย่างในการค้นหา และดึงสิ่งๆนั้นออกมาให้เห็นได้ชัดๆ // โค้ชด้วยการ์ด…
ทั่วไป

การเข้าใจตัวเองให้ชัด ว่าเราชอบอะไร เรามีจุดแข็งตรงไหน อะไรในตัวเราที่โลกต้องการ มันคือพื้นฐานที่เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิต // โดยพื้นฐาน ผมเชื่อว่า ไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่าตัวเอง // แค่อาจต้องใช้กระบวนการบางอย่างในการค้นหา และดึงสิ่งๆนั้นออกมาให้เห็นได้ชัดๆ // โค้ชด้วยการ์ด…

การเข้าใจตัวเองให้ชัด ว่าเราชอบอะไร เรามีจุดแข็งตรงไหน อะไรในตัวเราที่โลกต้องการ มันคือพื้นฐานที่เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิต // โดยพื้นฐาน ผมเชื่อว่า ไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่าตัวเอง // แค่อาจต้องใช้กระบวนการบางอย่างในการค้นหา และดึงสิ่งๆนั้นออกมาให้เห็นได้ชัดๆ // โค้ชด้วยการ์ด มีไว้เพื่อการนี้ // Exploring the Internal Gems (TM) // เมื่อการที่ใครคนนึงเห็นทางเดินชีวิตได้ชัดขึ้น ได้มีส่วนร่วมช่วยให้ใครอีกคนที่เนปาลเห็นโลกที่ชัดด้วย #ได้โค้ชได้บุญ #โค้ชด้วยการ์ด #EyeForNepal with Krisnun Tiraganon

By

การเข้าใจตัวเองให้ชัด ว่าเราชอบอะไร เรามีจุดแข็งตรงไหน อะไรในตัวเราที่โลกต้องการ มันคือพื้นฐานที่เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิต // โดยพื้นฐาน ผมเชื่อว่า ไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่าตัวเอง // แค่อาจต้องใช้กระบวนการบางอย่างในการค้นหา และดึงสิ่งๆนั้นออกมาให้เห็นได้ชัดๆ // โค้ชด้วยการ์ด มีไว้เพื่อการนี้ // Exploring the Internal Gems (TM) // เมื่อการที่ใครคนนึงเห็นทางเดินชีวิตได้ชัดขึ้น ได้มีส่วนร่วมช่วยให้ใครอีกคนที่เนปาลเห็นโลกที่ชัดด้วย #ได้โค้ชได้บุญ #โค้ชด้วยการ์ด #EyeForNepal with Krisnun Tiraganon

You may also like