ทั่วไป

การออกแบบการ์ดที่ดี ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อ … ถามตัวเองก่อนเลยว่า เราเชื่อว่า การ์ดจะช่วยให้โค้ช หรือโค้ชชี่ เป็นยังไง? // เราจะใช้การ์ดนี้ร่วมกับใคร โค้ชมีทักษะแบคกราวน์อะไรมา? ใช้งานร่วมกับ กระบวนการแบบไหน? //…

การออกแบบการ์ดที่ดี ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อ … ถามตัวเองก่อนเลยว่า เราเชื่อว่า การ์ดจะช่วยให้โค้ช หรือโค้ชชี่ เป็นยังไง? // เราจะใช้การ์ดนี้ร่วมกับใคร โค้ชมีทักษะแบคกราวน์อะไรมา? ใช้งานร่วมกับ กระบวนการแบบไหน? // และเพื่อให้การ์ด ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจ เราจะทำการ์ดออกมาในลักษณะไหนบ้าง? // คิดให้ครบ คิดให้รอบด้าน // ต่อจากนั้นจึงเริ่มวางกรอบเนื้อหา วางโครงสร้าง ร่างแบบ ทดสอบ แล้วจึงผลิตเป็นชิ้นงาน ขั้นตอนก็จะมากหน่อย เช่นเดียวกันกับงานออกแบบทั่วไป // ในวันที่ให้คำปรึกษา ผู้ที่ต้องการออกแบบการ์ดของตัวเองอีกทีมนึง – ทีมนี้ รูปแบบการ์ดน่าสนใจ แต่ไม่ได้รับทำให้ เพราะเวลาที่ต้องการค่อนข้างกระชับ ทีมเราขยับตารางงานไม่ทัน // Why How What // Be Do Have // Coaching Card Design Project

By

การออกแบบการ์ดที่ดี ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อ … ถามตัวเองก่อนเลยว่า เราเชื่อว่า การ์ดจะช่วยให้โค้ช หรือโค้ชชี่ เป็นยังไง? // เราจะใช้การ์ดนี้ร่วมกับใคร โค้ชมีทักษะแบคกราวน์อะไรมา? ใช้งานร่วมกับ กระบวนการแบบไหน? // และเพื่อให้การ์ด ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจ เราจะทำการ์ดออกมาในลักษณะไหนบ้าง? // คิดให้ครบ คิดให้รอบด้าน // ต่อจากนั้นจึงเริ่มวางกรอบเนื้อหา วางโครงสร้าง ร่างแบบ ทดสอบ แล้วจึงผลิตเป็นชิ้นงาน ขั้นตอนก็จะมากหน่อย เช่นเดียวกันกับงานออกแบบทั่วไป // ในวันที่ให้คำปรึกษา ผู้ที่ต้องการออกแบบการ์ดของตัวเองอีกทีมนึง – ทีมนี้ รูปแบบการ์ดน่าสนใจ แต่ไม่ได้รับทำให้ เพราะเวลาที่ต้องการค่อนข้างกระชับ ทีมเราขยับตารางงานไม่ทัน // Why How What // Be Do Have // Coaching Card Design Project

You may also like