ทั่วไป

การอยู่กับความจริง ที่เราไม่ชอบ เอาเข้าจริง มันไม่เหนื่อยหรอก// ความพยามหนีหรือเอามันออกไป นี่สิ เหนื่อยกว่า// ข้อคิดจากคลาสเรียนเอนเนียแกรม #EnneagramThai

การอยู่กับความจริง ที่เราไม่ชอบ เอาเข้าจริง มันไม่เหนื่อยหรอก// ความพยามหนีหรือเอามันออกไป นี่สิ เหนื่อยกว่า// ข้อคิดจากคลาสเรียนเอนเนียแกรม #EnneagramThai

By

การอยู่กับความจริง ที่เราไม่ชอบ เอาเข้าจริง มันไม่เหนื่อยหรอก// ความพยามหนีหรือเอามันออกไป นี่สิ เหนื่อยกว่า// ข้อคิดจากคลาสเรียนเอนเนียแกรม #EnneagramThai

You may also like