การรู้จักว่าตัวเองเป็นใคร มีจุดแข็งอะไร ตั้งแต่เด็ก เป็นการดี ที่เมื่อถึงจังหวะทางแยกของชีวิต เมื่อต้องเลือกซักทาง จะได้รู้ว่าทางไหนบ้างที่เราไปได้เร็ว ไปได้ไว // แต่สมมุติ ถ้าเลือกแล้วเกิดเจอของจริงๆ แล้วพบว่ามันไม่ใช่ // อย่ากลัวที่จะฟังตามเสียงหัวใจ…
โค้ชชิ่ง

การรู้จักว่าตัวเองเป็นใคร มีจุดแข็งอะไร ตั้งแต่เด็ก เป็นการดี ที่เมื่อถึงจังหวะทางแยกของชีวิต เมื่อต้องเลือกซักทาง จะได้รู้ว่าทางไหนบ้างที่เราไปได้เร็ว ไปได้ไว // แต่สมมุติ ถ้าเลือกแล้วเกิดเจอของจริงๆ แล้วพบว่ามันไม่ใช่ // อย่ากลัวที่จะฟังตามเสียงหัวใจ…

การรู้จักว่าตัวเองเป็นใคร มีจุดแข็งอะไร ตั้งแต่เด็ก เป็นการดี ที่เมื่อถึงจังหวะทางแยกของชีวิต เมื่อต้องเลือกซักทาง จะได้รู้ว่าทางไหนบ้างที่เราไปได้เร็ว ไปได้ไว // แต่สมมุติ ถ้าเลือกแล้วเกิดเจอของจริงๆ แล้วพบว่ามันไม่ใช่ // อย่ากลัวที่จะฟังตามเสียงหัวใจ หยุด แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ ท้ายที่สุดจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา // การเข้าใจตัวเองนี่แหละ เป็นพื้นฐานเริ่มต้น ในการเข้าใจผู้อื่น // พูดคุยกันทั้งจุดแข็งของตัวเอง ไปถึงวิธีเข้าหาคนอื่นๆด้วยจุดแข็งที่เรามี // เป็นคู่คุณแม่คุณลูกที่น่ารักมากๆ ตลอดการสนทนา เต็มไปด้วยความปรารถนาดีต่อกัน // ใครสนใจอยากพูดคุยเพื่อเข้าใจตัวเองบ้าง inbox มานัดเวลาได้ นักเรียนมัธยมถึงป.ตรี ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย #ได้โค้ชได้บุญ

By

การรู้จักว่าตัวเองเป็นใคร มีจุดแข็งอะไร ตั้งแต่เด็ก เป็นการดี ที่เมื่อถึงจังหวะทางแยกของชีวิต เมื่อต้องเลือกซักทาง จะได้รู้ว่าทางไหนบ้างที่เราไปได้เร็ว ไปได้ไว // แต่สมมุติ ถ้าเลือกแล้วเกิดเจอของจริงๆ แล้วพบว่ามันไม่ใช่ // อย่ากลัวที่จะฟังตามเสียงหัวใจ หยุด แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ ท้ายที่สุดจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา // การเข้าใจตัวเองนี่แหละ เป็นพื้นฐานเริ่มต้น ในการเข้าใจผู้อื่น // พูดคุยกันทั้งจุดแข็งของตัวเอง ไปถึงวิธีเข้าหาคนอื่นๆด้วยจุดแข็งที่เรามี // เป็นคู่คุณแม่คุณลูกที่น่ารักมากๆ ตลอดการสนทนา เต็มไปด้วยความปรารถนาดีต่อกัน // ใครสนใจอยากพูดคุยเพื่อเข้าใจตัวเองบ้าง inbox มานัดเวลาได้ นักเรียนมัธยมถึงป.ตรี ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย #ได้โค้ชได้บุญ


You may also like