การยึดติดว่าต้องเป็นหรือต้องทำแบบนี้ ที่เราถนัดเท่านั้น ด้านนึงมันคือพลังที่ช่วยให้เราเดินหน้า และอีกด้านก็อาจจะเป็นกรงที่ขังเราในใจ ที่มาในรูปของ Comfort Zone // สร้างศักยภาพให้เป็นทางเลือก เราเลือกได้
ทั่วไป

การยึดติดว่าต้องเป็นหรือต้องทำแบบนี้ ที่เราถนัดเท่านั้น ด้านนึงมันคือพลังที่ช่วยให้เราเดินหน้า และอีกด้านก็อาจจะเป็นกรงที่ขังเราในใจ ที่มาในรูปของ Comfort Zone // สร้างศักยภาพให้เป็นทางเลือก เราเลือกได้

การยึดติดว่าต้องเป็นหรือต้องทำแบบนี้ ที่เราถนัดเท่านั้น ด้านนึงมันคือพลังที่ช่วยให้เราเดินหน้า และอีกด้านก็อาจจะเป็นกรงที่ขังเราในใจ ที่มาในรูปของ Comfort Zone // สร้างศักยภาพให้เป็นทางเลือก เราเลือกได้

By

การยึดติดว่าต้องเป็นหรือต้องทำแบบนี้ ที่เราถนัดเท่านั้น ด้านนึงมันคือพลังที่ช่วยให้เราเดินหน้า และอีกด้านก็อาจจะเป็นกรงที่ขังเราในใจ ที่มาในรูปของ Comfort Zone // สร้างศักยภาพให้เป็นทางเลือก เราเลือกได้

You may also like