การมองว่าคุณสมบัติเรื่องไหน เป็นข้อดีหรือเสียในชีวิต มันก็ขึ้นกับว่า เราคิด เราพูดถึงมัน มองประเด็นนั้นๆในมุมที่ซัพพอร์ตชีวิตเราได้ หรือจะมองมันในมุมร้ายๆ แล้วกดตัวเองไว้ให้เราก้าวไม่ออก // มองว่าเป็นคนทำอะไรไม่มีรายละเอียด หรือเป็นคนมองภาพกว้าง มองภาพรวมเป็นหลัก // การทำกระบวนการ…
ทั่วไป

การมองว่าคุณสมบัติเรื่องไหน เป็นข้อดีหรือเสียในชีวิต มันก็ขึ้นกับว่า เราคิด เราพูดถึงมัน มองประเด็นนั้นๆในมุมที่ซัพพอร์ตชีวิตเราได้ หรือจะมองมันในมุมร้ายๆ แล้วกดตัวเองไว้ให้เราก้าวไม่ออก // มองว่าเป็นคนทำอะไรไม่มีรายละเอียด หรือเป็นคนมองภาพกว้าง มองภาพรวมเป็นหลัก // การทำกระบวนการ…

การมองว่าคุณสมบัติเรื่องไหน เป็นข้อดีหรือเสียในชีวิต มันก็ขึ้นกับว่า เราคิด เราพูดถึงมัน มองประเด็นนั้นๆในมุมที่ซัพพอร์ตชีวิตเราได้ หรือจะมองมันในมุมร้ายๆ แล้วกดตัวเองไว้ให้เราก้าวไม่ออก // มองว่าเป็นคนทำอะไรไม่มีรายละเอียด หรือเป็นคนมองภาพกว้าง มองภาพรวมเป็นหลัก // การทำกระบวนการ Exploring the Internal Gems คือการรู้จักตัวเอง ว่าเราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี อะไรในตัวเราที่มีคนเห็นค่า จะทำให้เราเลือกได้ ว่าถ้ามีโอกาสน่าสนใจผ่านเข้ามา ถ้าเราจะเลือกรับมันเอาไว้ เราจะทำมันได้ยากหรือง่าย หรือมีอะไรที่ควรระวัง // ทำงานร่วมกันกับ the Value Cards เพื่อขยายขอบเขตการพูดคุยให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น // คุณแม่น่ารักมาก พาลูกชายมาหา ทั้งๆที่ในใจตัวเองมีทางเลือกที่อยากให้ลูกก้าวไป แต่ก็อยากให้ลูกได้เข้าใจถึงความต้องการของชีวิตตัวเอง แล้วเลือกอนาคตที่ตัวเองชอบจริงๆ //ใครสนใจ inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (น้องๆ มัธยม ถึงป.ตรี รับการโค้ชฟรี) #โค้ชด้วยการ์ด #ได้โค้ชได้บุญ

By

การมองว่าคุณสมบัติเรื่องไหน เป็นข้อดีหรือเสียในชีวิต มันก็ขึ้นกับว่า เราคิด เราพูดถึงมัน มองประเด็นนั้นๆในมุมที่ซัพพอร์ตชีวิตเราได้ หรือจะมองมันในมุมร้ายๆ แล้วกดตัวเองไว้ให้เราก้าวไม่ออก // มองว่าเป็นคนทำอะไรไม่มีรายละเอียด หรือเป็นคนมองภาพกว้าง มองภาพรวมเป็นหลัก // การทำกระบวนการ Exploring the Internal Gems คือการรู้จักตัวเอง ว่าเราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี อะไรในตัวเราที่มีคนเห็นค่า จะทำให้เราเลือกได้ ว่าถ้ามีโอกาสน่าสนใจผ่านเข้ามา ถ้าเราจะเลือกรับมันเอาไว้ เราจะทำมันได้ยากหรือง่าย หรือมีอะไรที่ควรระวัง // ทำงานร่วมกันกับ the Value Cards เพื่อขยายขอบเขตการพูดคุยให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น // คุณแม่น่ารักมาก พาลูกชายมาหา ทั้งๆที่ในใจตัวเองมีทางเลือกที่อยากให้ลูกก้าวไป แต่ก็อยากให้ลูกได้เข้าใจถึงความต้องการของชีวิตตัวเอง แล้วเลือกอนาคตที่ตัวเองชอบจริงๆ //ใครสนใจ inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (น้องๆ มัธยม ถึงป.ตรี รับการโค้ชฟรี) #โค้ชด้วยการ์ด #ได้โค้ชได้บุญ

You may also like