การฟังเสียงติชม หรือการมีกระจกสะท้อนบานเล็กๆ บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป เพราะถ้าเรานำมาประกอบเป็นภาพรวมไม่ได้ การเห็นภาพเดียว กว้างๆใหญ่ๆ น่าจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีกว่า // บ่อยครั้งที่เราใช้กระจกส่องหลัง /กระจกข้าง เพราะอยากได้มุมมองที่รอบด้าน โดยเฉพาะมุมที่เราอาจมองไม่เห็น เราจำเป็นต้องเลือกมอง ให้เหมาะกับมุมที่ต้องการ…
ทั่วไป

การฟังเสียงติชม หรือการมีกระจกสะท้อนบานเล็กๆ บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป เพราะถ้าเรานำมาประกอบเป็นภาพรวมไม่ได้ การเห็นภาพเดียว กว้างๆใหญ่ๆ น่าจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีกว่า // บ่อยครั้งที่เราใช้กระจกส่องหลัง /กระจกข้าง เพราะอยากได้มุมมองที่รอบด้าน โดยเฉพาะมุมที่เราอาจมองไม่เห็น เราจำเป็นต้องเลือกมอง ให้เหมาะกับมุมที่ต้องการ…

การฟังเสียงติชม หรือการมีกระจกสะท้อนบานเล็กๆ บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป เพราะถ้าเรานำมาประกอบเป็นภาพรวมไม่ได้ การเห็นภาพเดียว กว้างๆใหญ่ๆ น่าจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีกว่า // บ่อยครั้งที่เราใช้กระจกส่องหลัง /กระจกข้าง เพราะอยากได้มุมมองที่รอบด้าน โดยเฉพาะมุมที่เราอาจมองไม่เห็น เราจำเป็นต้องเลือกมอง ให้เหมาะกับมุมที่ต้องการ // ประเมินเอาเอง กระจกแบบไหนที่สำหรับเราถือว่าใช้ได้ และให้มุมมองที่กว้างพอ // คิดได้พอดี ในวันที่กระจกมองข้างแตก ! 555

By

การฟังเสียงติชม หรือการมีกระจกสะท้อนบานเล็กๆ บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป เพราะถ้าเรานำมาประกอบเป็นภาพรวมไม่ได้ การเห็นภาพเดียว กว้างๆใหญ่ๆ น่าจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีกว่า // บ่อยครั้งที่เราใช้กระจกส่องหลัง /กระจกข้าง เพราะอยากได้มุมมองที่รอบด้าน โดยเฉพาะมุมที่เราอาจมองไม่เห็น เราจำเป็นต้องเลือกมอง ให้เหมาะกับมุมที่ต้องการ // ประเมินเอาเอง กระจกแบบไหนที่สำหรับเราถือว่าใช้ได้ และให้มุมมองที่กว้างพอ // คิดได้พอดี ในวันที่กระจกมองข้างแตก ! 555

You may also like