ทั่วไป

การที่มีโอกาสเข้ามาให้ต้องเลือก แต่ตัวเราไม่มั่นใจ กลัวจะตัดสินใจผิด เลยตัดปัญหา อยู่นิ่งๆ ไม่เลือกมันซักทาง เชื่อว่าเป็นทางออกที่ถูกต้อง ที่ไหนได้ การที่เราต้องตัดสินใจ แล้วมัวลังเล ไม่เลือก นั่นแหละผิด บิลท์ความมั่นใจให้ตัวเองซักนิด ถ้าเราทำได้…

การที่มีโอกาสเข้ามาให้ต้องเลือก แต่ตัวเราไม่มั่นใจ กลัวจะตัดสินใจผิด เลยตัดปัญหา อยู่นิ่งๆ ไม่เลือกมันซักทาง เชื่อว่าเป็นทางออกที่ถูกต้อง ที่ไหนได้ การที่เราต้องตัดสินใจ แล้วมัวลังเล ไม่เลือก นั่นแหละผิด บิลท์ความมั่นใจให้ตัวเองซักนิด ถ้าเราทำได้ นอกจากเราแล้ว ยังมีใครที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้อีกบ้าง ถ้าเริ่มบิลท์ให้เกิดความมั่นใจจากตัวเองไม่ได้ ลองใช้วิธีบิลท์จากปัจจัยภายนอกที่มีคุณค่าต่อชีวิตเราดู สุดท้ายเราอาจจะเลือกทางเดิม คือไม่เปลี่นนไปไหน แต่นั่นคือการเห็นคุณค่าที่ดีกว่า และเลือกอย่างตั้งใจ ไม่ใช่เพราะกลัว เลยอยู่นิ่งๆ ไม่ทำอะไรและปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามยถากรรม

By

การที่มีโอกาสเข้ามาให้ต้องเลือก แต่ตัวเราไม่มั่นใจ กลัวจะตัดสินใจผิด เลยตัดปัญหา อยู่นิ่งๆ ไม่เลือกมันซักทาง เชื่อว่าเป็นทางออกที่ถูกต้อง

ที่ไหนได้ การที่เราต้องตัดสินใจ แล้วมัวลังเล ไม่เลือก นั่นแหละผิด

บิลท์ความมั่นใจให้ตัวเองซักนิด ถ้าเราทำได้ นอกจากเราแล้ว ยังมีใครที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้อีกบ้าง

ถ้าเริ่มบิลท์ให้เกิดความมั่นใจจากตัวเองไม่ได้ ลองใช้วิธีบิลท์จากปัจจัยภายนอกที่มีคุณค่าต่อชีวิตเราดู

สุดท้ายเราอาจจะเลือกทางเดิม คือไม่เปลี่นนไปไหน แต่นั่นคือการเห็นคุณค่าที่ดีกว่า และเลือกอย่างตั้งใจ ไม่ใช่เพราะกลัว เลยอยู่นิ่งๆ ไม่ทำอะไรและปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามยถากรรม

You may also like