การที่ชีวิตจะเติบโตขึ้นได้ เราต้องทำความเข้าใจ ถึงความเป็นตัวเองในเชิงลึก // ตั้งคำถามให้ถูก // นั่งนิ่งๆ ถามตัวเอง ว่ากลัวอะไร ? – สิ่งที่เรากลัว ลึกลึกแล้ว แท้จริงแล้ว…
ทั่วไป

การที่ชีวิตจะเติบโตขึ้นได้ เราต้องทำความเข้าใจ ถึงความเป็นตัวเองในเชิงลึก // ตั้งคำถามให้ถูก // นั่งนิ่งๆ ถามตัวเอง ว่ากลัวอะไร ? – สิ่งที่เรากลัว ลึกลึกแล้ว แท้จริงแล้ว…

การที่ชีวิตจะเติบโตขึ้นได้ เราต้องทำความเข้าใจ ถึงความเป็นตัวเองในเชิงลึก // ตั้งคำถามให้ถูก // นั่งนิ่งๆ ถามตัวเอง ว่ากลัวอะไร ? – สิ่งที่เรากลัว ลึกลึกแล้ว แท้จริงแล้ว เรากลัวอะไร ? // ถามตัวเองซ้ำๆ ตอบคำถามอย่างตั้งใจ แล้วคำตอบที่ได้ จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น // การ์ดคำถาม จากขุด Clue Kit Delight โค้ชชิ่งการ์ดภาษาไทย ใหม่ล่าสุดจาก PRANA Consulting

By

การที่ชีวิตจะเติบโตขึ้นได้ เราต้องทำความเข้าใจ ถึงความเป็นตัวเองในเชิงลึก // ตั้งคำถามให้ถูก // นั่งนิ่งๆ ถามตัวเอง ว่ากลัวอะไร ? – สิ่งที่เรากลัว ลึกลึกแล้ว แท้จริงแล้ว เรากลัวอะไร ? // ถามตัวเองซ้ำๆ ตอบคำถามอย่างตั้งใจ แล้วคำตอบที่ได้ จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น // การ์ดคำถาม จากขุด Clue Kit Delight โค้ชชิ่งการ์ดภาษาไทย ใหม่ล่าสุดจาก PRANA Consulting

You may also like