การที่คนอื่นเห็นว่าเราชอบอยู่นิ่งๆ ความจริงเรากำลังคิดวางแผนต่างๆ ในหัวมากมาย มากซะจนบางครั้ง แผนเลวร้ายต่างๆ ที่ “กลัว” มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลย เมื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน คุณสมบัติเด่นเรื่อง “การวางแผน” นี้ จะช่วยสร้างจุดแข็งในการทำงาน เพราะเราจะรู้ว่าควรจะทำอะไรก่อน-หลัง…
ทั่วไป

การที่คนอื่นเห็นว่าเราชอบอยู่นิ่งๆ ความจริงเรากำลังคิดวางแผนต่างๆ ในหัวมากมาย มากซะจนบางครั้ง แผนเลวร้ายต่างๆ ที่ “กลัว” มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลย เมื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน คุณสมบัติเด่นเรื่อง “การวางแผน” นี้ จะช่วยสร้างจุดแข็งในการทำงาน เพราะเราจะรู้ว่าควรจะทำอะไรก่อน-หลัง…

การที่คนอื่นเห็นว่าเราชอบอยู่นิ่งๆ ความจริงเรากำลังคิดวางแผนต่างๆ ในหัวมากมาย มากซะจนบางครั้ง แผนเลวร้ายต่างๆ ที่ “กลัว” มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลย เมื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน คุณสมบัติเด่นเรื่อง “การวางแผน” นี้ จะช่วยสร้างจุดแข็งในการทำงาน เพราะเราจะรู้ว่าควรจะทำอะไรก่อน-หลัง แต่มันก็เป็นจุดอ่อนให้เราในบางครั้ง เพราะเราจะมองในแง่ลบอยู่เสมอและวางแผนในหัวตลอดเวลา คิด คิด คิด แบบไม่จบสิ้น // บางที แค่เรา “เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง” ว่าไม่มีอะไรที่เราจัดการมันไม่ได้ หรืออย่างน้อย เราก็รู้ว่า เราจะหาใครหรืออะไรมาช่วยให้เราผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ // คุณสมบัติพิเศษนี้ อยากจะให้เป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยของตัวเอง “เราเลือกได้” // น้องตุลย์ ว่าที่บัณฑิต การตลาด มาพบกับโค้ชเพื่อค้นหาความต้องการของตัวเองจริงๆ ก่อนจะเริ่มต้นการทำงานในอนาคต // สนใจรับการโค้ชเพื่อเข้าใจตัวเองในเชิงลึก ผ่านกระบวน Exploring the internal Gems™ บ้าง ติดต่อมานัดเวลาได้ (มีค่าใช้จ่าย) นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี

By

การที่คนอื่นเห็นว่าเราชอบอยู่นิ่งๆ ความจริงเรากำลังคิดวางแผนต่างๆ ในหัวมากมาย มากซะจนบางครั้ง แผนเลวร้ายต่างๆ ที่ “กลัว” มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลย
เมื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน คุณสมบัติเด่นเรื่อง “การวางแผน” นี้ จะช่วยสร้างจุดแข็งในการทำงาน เพราะเราจะรู้ว่าควรจะทำอะไรก่อน-หลัง แต่มันก็เป็นจุดอ่อนให้เราในบางครั้ง เพราะเราจะมองในแง่ลบอยู่เสมอและวางแผนในหัวตลอดเวลา คิด คิด คิด แบบไม่จบสิ้น // บางที แค่เรา “เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง” ว่าไม่มีอะไรที่เราจัดการมันไม่ได้ หรืออย่างน้อย เราก็รู้ว่า เราจะหาใครหรืออะไรมาช่วยให้เราผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ // คุณสมบัติพิเศษนี้ อยากจะให้เป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยของตัวเอง “เราเลือกได้” // น้องตุลย์ ว่าที่บัณฑิต การตลาด มาพบกับโค้ชเพื่อค้นหาความต้องการของตัวเองจริงๆ ก่อนจะเริ่มต้นการทำงานในอนาคต // สนใจรับการโค้ชเพื่อเข้าใจตัวเองในเชิงลึก ผ่านกระบวน Exploring the internal Gems™ บ้าง ติดต่อมานัดเวลาได้ (มีค่าใช้จ่าย) นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี

You may also like