ทั่วไป

การชอบเห็นโลกกว้างที่แปลกใหม่ อาจไม่ใช่การออกเดินทางไปเจอโลเกชั่นที่เปลี่ยนไป แต่อาจเป็นการทำที่ที่อยู่ ให้เจอกับสิ่งใหม่ๆ มีมุมมองที่แปลกไป ในทุกวัน // ข้อคิดจากงานโค้ช

การชอบเห็นโลกกว้างที่แปลกใหม่ อาจไม่ใช่การออกเดินทางไปเจอโลเกชั่นที่เปลี่ยนไป แต่อาจเป็นการทำที่ที่อยู่ ให้เจอกับสิ่งใหม่ๆ มีมุมมองที่แปลกไป ในทุกวัน // ข้อคิดจากงานโค้ช

By

การชอบเห็นโลกกว้างที่แปลกใหม่ อาจไม่ใช่การออกเดินทางไปเจอโลเกชั่นที่เปลี่ยนไป แต่อาจเป็นการทำที่ที่อยู่ ให้เจอกับสิ่งใหม่ๆ มีมุมมองที่แปลกไป ในทุกวัน // ข้อคิดจากงานโค้ช

You may also like