ทั่วไป

การจะพิชิตเป้าหมาย สำคัญ 2 อย่างที่เราต้องตรวจสอบให้ชัด เส้นชัยอยู่ไหน? กับ ตอนนี้เราอยู่ไหน? จะได้รู้ว่า อีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึง #NLP

การจะพิชิตเป้าหมาย สำคัญ 2 อย่างที่เราต้องตรวจสอบให้ชัด เส้นชัยอยู่ไหน? กับ ตอนนี้เราอยู่ไหน? จะได้รู้ว่า อีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึง #NLP

By

การจะพิชิตเป้าหมาย สำคัญ 2 อย่างที่เราต้องตรวจสอบให้ชัด

เส้นชัยอยู่ไหน? กับ
ตอนนี้เราอยู่ไหน?

จะได้รู้ว่า อีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึง

#NLP

You may also like