การจะพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้ดีขึ้นได้ // ต้องรู้จักตัวเอง เข้าถึงความรู้สึกผู้คนรอบข้าง เข้าใจในความแตกต่างระหว่างกัน // สองวันที่ผ่านมา ไปร่วมเป็นทีมเทรนเนอร์ของ PRANA Consulting สอนเรื่องความแตกต่างในการสื่อสารระหว่างบุลคลแบบ NLP ร่วมกับการโค้ชด้วยการ์ด ในหลักสูตร…
ทั่วไป

การจะพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้ดีขึ้นได้ // ต้องรู้จักตัวเอง เข้าถึงความรู้สึกผู้คนรอบข้าง เข้าใจในความแตกต่างระหว่างกัน // สองวันที่ผ่านมา ไปร่วมเป็นทีมเทรนเนอร์ของ PRANA Consulting สอนเรื่องความแตกต่างในการสื่อสารระหว่างบุลคลแบบ NLP ร่วมกับการโค้ชด้วยการ์ด ในหลักสูตร…

การจะพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้ดีขึ้นได้ // ต้องรู้จักตัวเอง เข้าถึงความรู้สึกผู้คนรอบข้าง เข้าใจในความแตกต่างระหว่างกัน // สองวันที่ผ่านมา ไปร่วมเป็นทีมเทรนเนอร์ของ PRANA Consulting สอนเรื่องความแตกต่างในการสื่อสารระหว่างบุลคลแบบ NLP ร่วมกับการโค้ชด้วยการ์ด ในหลักสูตร SCB Collaborative Leadership Workshop For VP & AVP – สำหรับทีมบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ครับ // เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดี

By

การจะพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้ดีขึ้นได้ // ต้องรู้จักตัวเอง เข้าถึงความรู้สึกผู้คนรอบข้าง เข้าใจในความแตกต่างระหว่างกัน // สองวันที่ผ่านมา ไปร่วมเป็นทีมเทรนเนอร์ของ PRANA Consulting สอนเรื่องความแตกต่างในการสื่อสารระหว่างบุลคลแบบ NLP ร่วมกับการโค้ชด้วยการ์ด ในหลักสูตร SCB Collaborative Leadership Workshop For VP & AVP – สำหรับทีมบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ครับ // เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดี

You may also like