การก้าวข้าม Comfort Zone ของเรา คนอื่นมอง อาจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ แต่นั่นแหละ ถ้ามันได้เจอกับตัวเองเมื่อไหร่ จะรู้ว่า ไอ้เรื่องที่ว่าง่ายๆ บางครั้ง มันฝังราก จนยากที่จะกัดฟันวิ่งผ่านมันไปแบบชิลล์ๆ //…
ทั่วไป

การก้าวข้าม Comfort Zone ของเรา คนอื่นมอง อาจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ แต่นั่นแหละ ถ้ามันได้เจอกับตัวเองเมื่อไหร่ จะรู้ว่า ไอ้เรื่องที่ว่าง่ายๆ บางครั้ง มันฝังราก จนยากที่จะกัดฟันวิ่งผ่านมันไปแบบชิลล์ๆ //…

การก้าวข้าม Comfort Zone ของเรา คนอื่นมอง อาจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ แต่นั่นแหละ ถ้ามันได้เจอกับตัวเองเมื่อไหร่ จะรู้ว่า ไอ้เรื่องที่ว่าง่ายๆ บางครั้ง มันฝังราก จนยากที่จะกัดฟันวิ่งผ่านมันไปแบบชิลล์ๆ // แต่ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้อยู่ดี // สนใจโค้ชด้วยการ์ด เชิญ inbox มาได้

By

การก้าวข้าม Comfort Zone ของเรา คนอื่นมอง อาจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ แต่นั่นแหละ ถ้ามันได้เจอกับตัวเองเมื่อไหร่ จะรู้ว่า ไอ้เรื่องที่ว่าง่ายๆ บางครั้ง มันฝังราก จนยากที่จะกัดฟันวิ่งผ่านมันไปแบบชิลล์ๆ // แต่ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้อยู่ดี // สนใจโค้ชด้วยการ์ด เชิญ inbox มาได้

You may also like