ทั่วไป

กับคำถามที่หลายคนสงสัย ว่าโค้ชด้วยการ์ด คืออะไร ? โค้ชด้วยการ์ด คือรูปแบบการโค้ชรูปแบบนึง ที่ใช้การ์ด เป็นตัวช่วย เป็นสื่อกลาง ในการพูดคุย ระหว่างคนแปลกหน้าสองคน // ที่ช่วยให้โค้ช สามารถเข้าถึงเรื่องราวของ…

กับคำถามที่หลายคนสงสัย ว่าโค้ชด้วยการ์ด คืออะไร ? โค้ชด้วยการ์ด คือรูปแบบการโค้ชรูปแบบนึง ที่ใช้การ์ด เป็นตัวช่วย เป็นสื่อกลาง ในการพูดคุย ระหว่างคนแปลกหน้าสองคน // ที่ช่วยให้โค้ช สามารถเข้าถึงเรื่องราวของ Client ในระดับลึกได้ ในเวลาอันสั้น ผ่าน Storytelling , การฟัง, การถามคำถามทรงพลัง, และการใช้เข้าใจความแตกต่างของคน โดยหลักการแบ่งบุคคลิกภาพ (Personality Profiling) ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่โค้ชท่านนั้นๆ ถนัด (ของผมใช้ Enneagram) สิ่งที่เราทำ คือการช่วยสร้างกระบวนการ ให้ Client ได้รู้ในสิ่งที่อาจไม่เคยรู้ ได้เห็นสิ่งที่คลุมเครืออยู่ชัดเจนขึ้น และสร้างความเป็นไปได้ ให้เห็นทางเลือกที่น่าสนใจในชีวิต เมื่อกระบวนการพูดคุยเสร็จสิ้น จากนั้นจะเป็นความรับผิดชอบของ Client ที่ต้องกลับไปสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จ ตามแนวทางที่ได้ เอาเอง #โค้ชด้วยการ์ด – Q&A

By

กับคำถามที่หลายคนสงสัย ว่าโค้ชด้วยการ์ด คืออะไร ?

โค้ชด้วยการ์ด คือรูปแบบการโค้ชรูปแบบนึง ที่ใช้การ์ด เป็นตัวช่วย เป็นสื่อกลาง ในการพูดคุย ระหว่างคนแปลกหน้าสองคน // ที่ช่วยให้โค้ช สามารถเข้าถึงเรื่องราวของ Client ในระดับลึกได้ ในเวลาอันสั้น ผ่าน Storytelling , การฟัง, การถามคำถามทรงพลัง, และการใช้เข้าใจความแตกต่างของคน โดยหลักการแบ่งบุคคลิกภาพ (Personality Profiling) ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่โค้ชท่านนั้นๆ ถนัด (ของผมใช้ Enneagram)

สิ่งที่เราทำ คือการช่วยสร้างกระบวนการ ให้ Client ได้รู้ในสิ่งที่อาจไม่เคยรู้ ได้เห็นสิ่งที่คลุมเครืออยู่ชัดเจนขึ้น และสร้างความเป็นไปได้ ให้เห็นทางเลือกที่น่าสนใจในชีวิต

เมื่อกระบวนการพูดคุยเสร็จสิ้น จากนั้นจะเป็นความรับผิดชอบของ Client ที่ต้องกลับไปสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จ ตามแนวทางที่ได้ เอาเอง #โค้ชด้วยการ์ด – Q&A

You may also like